برنامه سیاره پاک

انرژي خورشيدي در كشورما ايران به عنوان سرزميني نيمه خشك با توان قابل توجه خود و قابليت تبديل نسبتا آسان انرژي تابشي به انواع ديگرپتانسل ها فضاي بسياري براي تحقيق و طراحي سازنده گان و محققان ايجاد ميكند . تبديل مستقيم به نيروي الكتريكي يا گرمايي بسادگي زمينه ساز ابتداي ترين ايده ها براي ساخت سازه هايي كارآمد و قابل استفاده ميشوند . با احتمالي سر انگشتي ميتوان تصور كرد در صورت اعمال طراحي هايي پيشرفته و استفاده دقيق و بجا از فن آوري مدرن اين ايده ها تا به چه اندازه قابل گسترش و سودآفرين و مفيد ميگردند.

gallery/monkey

استفاده از توان نيروهاي طبيعت تنها زماني قادر به تامين خواسته ها و نيازهاي ما ميباشند كه نقش خود را بشكلي مقرون بصرفه و قابل اعتماد اجراء كنند رعايت اصول دقيق طراحي با اعمال تجربه هايي مفيد و موثر الزامي و ضروري است . نيرو هايي همچون جريانهاي باد/ آب/ نور خورشيد/ جاذبه/ هوا/........(انرژي سبز) قادر به تامين انرژي هايي فراتر از تصورات عامه مردم ميباشند معرفي دقيق و موثر نشانه هايي عيني با ارائه نتايج عملي آنها الزامي است ساخت نمونه هايي كارآمد يا ابزارهايي مطمئن و مناسب براي = پمپاژ آب/ توليد برق/ توليد گاز/ توليد برودت(سرما) يا گرما/توليد نيروي مكانيكي (براي هرگونه استفاده مكانيكي) و...... زمينه و چشم اندازي روشن براي توليد كنندگان و مصرف كنندگان چنين ماشين آلاتي خلق ميكنند. در صورتيكه اشخاص حقيقي يا حقوقي در صدد استفاده از چنين نيرو هايي نيازمند ياري يا همكاري يا مشورت ميباشند در كمال مسرت پاسخگو ميباشم . كسانيكه قصد ساخت و بهره برداري از ماشين آلاتي با انرژي سبز در مناطق  مستعد يا محروم را دارند در صورت لزوم  حضوري نيز حامي آنان خواهيم بود.
 

www.000webhost.com